Ujian Tugas Akhir Penciptaan Seni Musik oleh Jay Jay Lius

Sinopsis “ Tiratana “ “Ti-Lakkhana” “Ti” adalah tiga dan “Lakkhana” adalah permata yang terkandung dalam literatur Buddhisme yang meliputi dari tiga corak kehidupan yang mencengkeram segala sesuatu dalam semesta alam. Tidak ada sesuatu bentuk apapun bebas dari tiga corak kehidupan. Ti-Lakkhana merupakan tiga sifat umum yang pasti dimiliki oleh setiap fenomena yang terkondisi. Keberlangsungan dari…