Prof. Dr. Soetarno, DEA.
Guru Besar Jurusan Pedalangan
NIP. 194403071965061001
e-mail: soetarno21@isi-ska.ac.id

Prof. Dr. Rahayu Supanggah, S.Kar.
Guru Besar Jurusan Karawitan ISI Surakarta.
NIP. 194908291976031001
e-mail: panggah@isi-ska.ac.id

Prof. Dr. Pande Made Sukerta, S.Kar., M.Si.
Guru Besar Jurusan Karawitan ISI Surakarta
NIP. 195312311976031014
e-mail: made_sukerta@isi-ska.ac.id

Prof. Dr. Sri Hastanto. S.Kar.
Guru Besar Jurusan Etnomusikologi ISI Surakarta.
NIP. 194612221966061001
e-mail: tanto47@isi-ska.ac.id

Prof. Dr. T. Slamet Suparno, S.Kar., M.S.
Guru Besar Jurusan Karawitan ISI Surakarta.
NIP. 194812191975011001
e-mail: slamet_suparno@isi-ska.ac.id

Prof. Dr. Rustopo, S.Kar., M.S.
Guru Besar Jurusan Karawitan ISI Surakarta.
NIP. 195211301978101001
e-mail: rustopo@isi-ska.ac.id

Prof. Dr. Hj. Sri Rochana Widyastutieningrum, S.Kar., M.Hum.
Guru Besar Jurusan Tari ISI Surakarta.
NIP. 195704111981032002
e-mail: rochana@isi-ska.ac.id

Prof. Dr. Santosa, M.Mus, MA, Ph.D.
Guru Besar Jurusan Etnomusikologi ISI Surakarta.
NIP. 195208171978031002
e-mail: santosa@isi-ska.ac.id

Prof. Dr. Dharsono, M.Sn.
Guru Besar Jurusan Seni Rupa ISI Surakarta.
NIP. 195107141985031002
e-mail: dharsono@isi-ska.ac.id

Prof. Dr. Sarwanto, S.Kar., M.Hum.
Guru Besar Jurusan Pedalangan ISI Surakarta.
NIP. 195306161979031001
e-mail: sarwanto@isi-ska.ac.id

Prof. Dr. Nanik Sri Prihatini, S.Kar., M.Si.
Guru Besar Jurusan Tari ISI Surakarta.
NIP. 195306051978032001
e-mail: nanik@isi-ska.ac.id