Ujian terbuka Promosi Doktor Joko Aswoyo

Sidang Senat Terbatas Ujian Terbuka Promosi Doktor